Mozarts Requiem

Tid: 
lördag, november 3, 2012 - 16:00 - 18:00
Plats: 
St Tomas kyrka, Vällingby

5 december 1791, Wolfgang Amadeus Mozart ligger på dödsbädden hårt anfrätt av sin sjukdom. Ändå kan han inte släppa sitt arbete med verket som beställts av den mystiska främlingen. Ett Requiem, en dödsmässa. Mozart har redan från början sett det som ett dåligt omen, som om det var sin egen dödsmässa han håller på att skriva. Han kommer inte längre än till Lacrymosasatsen i mitten av verket, med texten:

Vredens dag, du underbara, då envar för dom skall svara! Vem skall rädda då oss arma? Gud allsmäktig, dig förbarma! Jesu Krist, dig till oss vänd, och din frid oss allom sänd!

S:t Tomas Kammarkör, Kammarkören Cantare

Ida Zackrisson – sopran, Lena Palm – alt, Robert Lind – tenor, Krister Zackrisson – bas

S:t Tomas Symfoniorkester

Johanna Pomo – dirigent

Mozarts Requiem